ŞİRKET BİLGİLERİ

Ünvanı: KRAL POP MEDYA HİZMETLERİ A.Ş.

Logo/Çağrı İşareti: KRAL

Yayın Ortamı: Uydu ortamı, Kablo TV

Lisans Tipi: U-TV / K-TV

Yayın Türü: Müzik

Yazışma Adresi: Ahi Evran Cad. No:4 Maslak- İstanbul

Telefon ve Faks: 0212 335 00 00 - 0212 335 00 88

İnternet Adresi: www.kraltv.com.tr

E-posta Adresi: info@kraltv.com.tr

KEP Adresi: kralpopmedyahizmetleri@hs03.kep.tr


SORUMLU MÜDÜRLER

Adı-Soyadı:
Zafer İLİK (Televizyon Yayınları ve Programlarından Sorumlu Müdür)
Levent USLU(Televizyon Teknik Yayınlarından Sorumlu Müdür)

İletişim Bilgileri: Ahi Evran Cad. No:4 Maslak Sarıyer İstanbul

Posta Adresi: Ahi Evran Cad. No:4 Maslak Sarıyer İstanbul

Telefon ve Faks: 0212 335 00 00 - 0212 335 00 88

E-posta Adresi: sorumlumudur@kraltv.com.tr


İZLEYİCİ TEMSİLCİSİ

Adı-Soyadı: Arzu HAKSUN GÜVENİLİR

İletişim Bilgileri: Ahi Evran Cad. No:4 Maslak Sarıyer İstanbul

Posta Adresi: Ahi Evran Cad. No:4 Maslak Sarıyer İstanbul

E-posta Adresi: izleyicitemsilcisi@kraltv.com.tr