ŞİRKET BİLGİLERİ

Ünvanı: KRAL POP MEDYA HİZMETLERİ A.Ş.

Logo/Çağrı İşareti: KRAL

Lisans Tipi: İnternet Ortamından TV ve İnternet Ortamından İsteğe Bağlı Yayın

Yayın Türü: Tematik (Müzik-Eğlence)

Yazışma Adresi: Ahi Evran Cad. No:4 Maslak- İstanbul

Telefon ve Faks: 0212 335 00 00 - 0212 335 00 88

İnternet Adresi: www.kraltv.com.tr

E-posta Adresi: info@kraltv.com.tr

KEP Adresi: kralpopmedyahizmetleri@hs03.kep.tr


SORUMLU MÜDÜRLER

Adı-Soyadı: Zafer İLİK (İnternet TV ve İBYH Sorumlu Müdürü)

İletişim Bilgileri: Ahi Evran Cad. No:4 Maslak Sarıyer İstanbul

Posta Adresi: Ahi Evran Cad. No:4 Maslak Sarıyer İstanbul

Telefon ve Faks: 0212 335 00 00 - 0212 335 00 88


İZLEYİCİ TEMSİLCİSİ

Adı-Soyadı: Arzu HAKSUN GÜVENİLİR

İletişim Bilgileri: Ahi Evran Cad. No:4 Maslak Sarıyer İstanbul

Posta Adresi: Ahi Evran Cad. No:4 Maslak Sarıyer İstanbul

E-posta Adresi: izleyicitemsilcisi@kraltv.com.tr